Persoonsgegevens

De SGWB verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SGWB kan bij inschrijving voor deelname aan de SGWB Avondvierdaagse verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW -gegevens. De SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening en deelt deze gegevens niet met derden. De SGWB draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd. (17-04-2018)

Aanvulling PRC Avondvierdaagse Culemborg.
Wij bewaren naam, voornaam, geboortedatum en herinnering van de individuele deelnemers ook na de verplichte termijn van bewaren. Dit doen we uitsluitend om u op een later moment van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen en blijven veilig bewaard. Wilt u niet dat uw gegevens bewaard blijven dan kunt u een verzoek aan ons richten.(16-05-2018)
Verzoek