Over ons

De PRC, Plaatselijke Regelings Commissie, maakt deel uit van de SGWB. De SGWB is sinds 1 januari 2015 een onafhankelijke Wandelbond. De PRC is het bestuur van de organisatie in Culemborg. Daarnaast zijn er nog meerdere vrijwilligers die ons helpen bij het organiseren van de Avondvierdaagse van 2023.

Taakverdeling in 2023.

De PRC Culemborg bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Richard van Manen, voorzitter. Mail
  • Willem van Ree, penningmeester. Mail
  • Edwin van Raaij, secretaris. Mail
   • Adres: Honddijk 2A, 4101 NP  Culemborg.
   • Telefoon: 0345-6xxxxx.
  • Co Jansen, hoofd-buitendienst.
  • Cees Hardeman, assistent-hoofd-buitendienst.

Ontwerpen routes:

  • Cees Hardeman.
  • Co Jansen.
  • Willem van Ree.

Medewerkers startbureau:

  • Corrie Jansen, inschrijving groepen, startkaarten, ontvangsten genodigden.
  • Gradus van Manen, inschrijving individuelen.
  • Richard van Manen, digitale ondersteuning.
  • Wilma van Manen, inschrijving groepen, startkaarten.
  • Edwin van Raaij, registratie inschrijvingen, medailles.
  • Marga van Ree, inschrijving individuelen.
  • Willem van Ree, financiën, registratie inschrijvingen, medailles.

 Controleurs:

  • Gradus van Manen.
  • Gerrit Salari.

Verkeersregelaars:

  • Hans Arink.
  • Heiko van den Broek.
  • Bert van Dalum.
  • Kitty van Gaalen.
  • David Hamers.
  • Cees Hardeman.
  • Martijn Hommelberg.
  • Gérard Jansen.
  • René van Maaren.
  • Richard van Manen.
  • Jacco Miltenburg.
  • Willem van Ree.
  • Huib Schutten.
  • Bert Steennis.

   

 •  Website Avondvierdaagse (Ontwikkeling en beheer):
  • Willem Hustinx. (Webmaster VC Shot / Avondvierdaagse)
  • Richard van Manen. (Webmaster Avondvierdaagse)

   

 • Digitale inschrijving:
  • Richard van Manen.
  • Willem van Ree.

   

 • ###  Koninklijke Onderscheiding.  ###Daarnaast hebben wij vijf medewerkers binnen onze groep die, onder andere, vanwege hun zeer lange betrokkenheid bij de organisatie van de Avondvierdaagse een Koninklijke Onderscheiding hebben mogen ontvangen.
  • Mevrouw Corrie Jansen, medewerker startbureau. Corrie is ook al sinds 1962 actief.
  • De heer Co Janssen, hoofd buitendienst. Co is al sinds 1959 actief.
  • De heer Richard van Manen, voorzitter, is al sinds 2003 actief.
  • De heer Jaap Brul, († 11-02-2019) oud-voorzitter. Is vanaf 1963 binnen de organisatie actief geweest.
  • De heer Theo van Dam, († 01-12-2021) medewerker buitendienst. Is vanaf 2007 binnen de organisatie actief geweest.

   

  ###  Speld van Verdiensten.  ###

  Wegens hun jarenlange inzet hebben onderstaande personen de gouden bondsspeld van SGWB mogen ontvangen.

   •  De heer Jaap Brul, († 11-02-2019) oud-voorzitter. Is vanaf 1963 binnen de organisatie actief geweest.
   • De heer Co Jansen, bestuurslid en hoofd buitendienst. Sinds 1959 binnen de organisatie actief.
   • Mevrouw Corrie Jansen, medewerker startbureau. Corrie is sinds 1962 actief.

   

 • ### Teus Achterberg Trofee.  ###
  Wegens  bijzondere en jarenlange inzet heeft onderstaande persoon de Teus Achterberg Trofee (2022) van SGWB mogen ontvangen.

   •  De heer Willem van Ree, Penningmeester . Is vanaf 1995 binnen de organisatie actief.

   

  Aantal deelnames organisatie 2023.

  • Corrie Jansen, gestart in 1962, dit jaar 55e keer medewerker.
  • Co Jansen, gestart in 1959, dit jaar 55e keer medewerker.
  • Gradus van Manen, gestart in 1995, dit jaar 28e keer medewerker.
  • Willem van Ree, gestart is 1996, dit jaar 28e keer medewerker.
  • Cees Hardeman. gestart in 1996, dit jaar 28e keer medewerker.
  • Richard van Manen, gestart in 2003, dit jaar 21e keer medewerker.
  • Martijn Hommelberg, gestart in 2005, dit jaar 18e keer medewerker.
  • Bert van Dalum, gestart in 2007, dit jaar 16e keer medewerker.
  • Bert Steennis, gestart in 2007, dit jaar 16e keer medewerker.
  • Edwin van Raaij, gestart in 2009, dit jaar 16e keer medewerker.
  • Wilma van Manen, gestart in 2010, dit jaar 13e keer medewerker.
  • Gerrit Salari, gestart in 2010, dit jaar 13e keer medewerker.
  • Hans Arink, gestart in 2012, dit jaar 11e keer medewerker.
  • Kitty van Gaalen, gestart in 2014, dit jaar 9e keer medewerker.
  • David Hamers, gestart in 2014, dit jaar 9e keer medewerker.
  • Marga van Ree, gestart in 2015, dit jaar 8e keer medewerker.
  • Jacco Miltenburg, gestart in 2022, dit jaar 2e keer medewerker.
  • Huib Schutten, gestart in 2022, dit jaar 2e keer medewerker.
  • Gérard Jansen, gestart in 2022, dit jaar 2e keer medewerker.
  • Heiko van den Broek, gestart in 2023, dit jaar 1e keer medewerker.
  • René van Maaren, gestart in 2023, dit jaar 1e keer medewerker.