Over ons

De PRC, Plaatselijke Regelings Commissie, maakt deel uit van de SGWB. De SGWB is sinds 1 janari 2015 een onafhankelijke Wandelbond. De PRC is het bestuur van de organisatie in Culemborg. Daarnaast zijn er nog meerdere vrijwilligers die ons helpen bij het organiseren van de Avondvierdaagse van 2020.

Taakverdeling in 2020.

De PRC Culemborg bestaat uit de volgende bestuursleden:

 • Richard van Manen, voorzitter. Mail
 • Willem van Ree, penningmeester. Mail
 • Edwin van Raaij, secretaris. Mail
  • Adres: Prijsseweg 99, 4105  Culemborg.
  • Telefoon: 0345-618691.
 • Co Jansen, hoofd-buitendienst.
 • Cees Hardeman, assistent-buitendienst.

Ontwerpen routes:

 • Cees Hardeman.
 • Co Jansen.
 • Willem van Ree.

Medewerkers startbureau:

 • Corrie Jansen, inschrijving groepen, startkaarten, ontvangsten genodigden.
 • Gradus van Manen, inschrijving individuelen.
 • Richard van Manen, digitale ondersteuning.
 • Wilma van Manen, inschrijving groepen, startkaarten.
 • Edwin van Raaij, registratie inschrijvingen, medailles.
 • Marga van Ree, inschrijving individuelen.
 • Willem van Ree, financiën, registratie inschrijvingen.

 Controleur:

 • Gradus van Manen.
 • David Hamers.

Verkeersregelaars:

 • Hans Arink.
 • Bert van Dalum.
 • Theo van Dam.
 • Kitty van Gaalen
 • Cees Hardeman.
 • Martijn Hommelberg.
 • Co Jansen.
 • Richard van Manen.
 • Edwin van Raaij.
 • Willem van Ree.
 • Gerrit Salari.
 • Berst Steenis.

 Website Avondvierdaagse (Ontwikkeling en beheer):

 • Willem Hustinx. (Webmaster VC Shot / Avondvierdaagse)
 • Richard van Manen. (Webmaster Avondvierdaagse)

Digitale inschrijving:

 • Richard van Manen.
 • Edwin van Raaij.
 • Willem van Ree.

 

###  Koninklijke Onderscheiding.  ###

Daarnaast hebben wij vier medewerkers binnen onze groep die, onder andere, vanwege hun zeer lange betrokkenheid bij de organisatie van de Avondvierdaagse een Koninklijke Onderscheiding hebben mogen onvangen.

 • De heer Jaap Brul, († 11-02-2019) oud-voorzitter. Is vanaf 1963 binnen de organisatie actief geweest.
 • Mevrouw Corrie Jansen, medewerker startbureau. Corrie is ook al sinds 1962 actief.
 • De heer Co Janssen, hoofd buitendienst.Co is al sinds 1959 actief.
 • De heer Richard van Manen, voorzitter, is al sinds 2003 actief.
 • De heer Theo van Dam, medewerker buitendienst, is al sinds 2007 actief.

 

###  Speld van Verdiensten.  ###

Wegens hun jarenlange inzet hebben onderstaande personen de gouden bondsspeld van SGWB mogen ontvangen.

 •  De heer Jaap Brul, († 11-02-2019) oud-voorzitter. Is vanaf 1963 binnen de organisatie actief geweest.
 • De heer Co Jansen, bestuurslid en hoofd buitendienst. Sinds 1959 binnen de organisatie actief.
 • Mevrouw Corrie Jansen, medewerker startbureau. Corrie is sinds 1962 actief.

 

Aantal deelnames organisatie 2020. 

 • Corrie Jansen, gestart in 1962, dit jaar 53x actief.
 • Co jansen, gestart in 1959, dit jaar 52x actief.
 • Gradus van Manen, gestart in 1995, dit jaar 26x actief.
 • Willem van Ree, gestart is 1996, dit jaar 25x actief.
 • Cees Hardeman. gestart in 1996, dit jaar 25x actief.
 • Richard van Manen, gestart in 2003, dit jaar 18x actief
 • Martijn Hommelberg, gestart in 2005, dit jaar 16x actief
 • Bert van Dalum, gestart in 2007, dit jaar 14x actief.
 • Theo van Dam, gestart in 2007, dit jaar 14x actief.
 • Bert Steenis, gestart in 2007, dit jaar 14x actief
 • Edwin van Raaij, gestart in 2009, dit jaar 12x actief
 • Wilma van Manen, gestart in 2010, dit jaar 11x actief
 • Gerrit Salari, gestart in 2010, dit jaar 11x actief
 • Hans Arink, gestart in 2012, dit jaar 9x actief.
 • Kitty van Gaalen, gestart in 2014, dit jaar 7x actief.
 • David Hamers, gestart in 2014, dit jaar 7x actief.
 • Marga van Ree, gestart in 2015, dit jaar 6x actief.