Weeralarmen

Richtlijnen handelwijze weercodes KNMI voor de avondvierdaagse 2023. Weercodes die voor de avondvierdaagse van belang zijn:

Weercode GEEL: Wees Alert.
Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is.
Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.
Aanbevolen Handelswijze: Blijf monitoren (weer apps) en neem extra maatregelen;
* Bij hitte (Neem extra water mee.)
* Bij onweer (Extra alert zijn bij open vlaktes, bossen en water.)

Weercode ORANJE: Wees extra Voorbereid.
Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.
Aanbevolen Handelswijze: Blijf monitoren (weerapps) en overweeg om een wandeldag af te lasten. Indien weercode oranje is afgegeven voor de wandelregio waarin de avondvierdaagse gehouden wordt moet je bij schade heel duidelijk kunnen maken dat er onvoorziene omstandigheden zijn. (schadeverzekering)

Weercode ROOD:
Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 24 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.
Aanbevolen Handelswijze: Wandeldag Avondvierdaagse aflassen.