Routes

De routes worden  in december met zorgvuldigheid samengesteld. Daarbij houden wij ook rekening met geplande wegwerkzaamheden. Rond april worden de routes allemaal gecontroleerd en na een laatste check in concept bekend gemaakt. In de ochtenduren voor de start worden de routes nogmaals gecontroleerd en eventueel aangepast, daar waar dat noodzakelijk is.

De geplande routes worden bekend gemaakt op de website. Eventuele wijzigingen in de routes worden zo snel mogelijk verwerkt en bekend gemaakt op de website. Aan eerder uitgeprinte routes kan geen enkel recht worden toegekend.

De juiste routes zijn iedere dag vanaf 17:45 uur verkrijgbaar op het startbureau.