Inschrijven groepen

De digitale groepsinschrijving is met ingang van 2016 gewijzigd. U kunt geen inschrijfformulieren meer downloaden. De werkwijze is als volgt:

 • U klikt op onderstaande link.
 • U komt op een pagina waarin alle afspraken en voorwaarden voor  deelname aan  de Avondvierdaagse staan.
 • U vult na doorlezing alle noodzakelijke gegevens in voor het aanvragen van het bestand voor de groepsinschrijving.
 • Als u akkoord gaat met de voorwaarden en afspraken kunt u dit bevestigen.
 • Er wordt automatisch een mail naar onze secretaris verzonden.
 • U krijgt vervolgens van ons het bestand voor de 1e inschrijving toegestuurd.
 • Na invulling stuurt u dit bestand weer retour aan ons.
 • Dit inschrijfformulier A t/m J dient uiterlijk 1 juni 2022 om 24:00 uur in ons bezit te zijn
 • Na binnenkomst van het bestand zullen wij dit verder verwerken en krijgt u alle benodigde artikelen op de aangegeven locatie afgeleverd.
 • Als u besluit om inschrijvingen toe te voegen, kan de aanvraag opnieuw worden ingevuld. U krijgt dan het bestand voor toevoegingen toegestuurd. (Dit kan tót en met 1 juni van dit jaar.)
 • Dit inschrijfformulier T dient uiterlijk 1 juni 2022 om 24:00 uur in ons bezit te zijn
 • Als u besluit om óp of ná 2 juni 2022 inschrijvingen te doen, kan deze aanvraag weer opnieuw ingevuld worden. U krijgt dan het betreffende bestand voor de na-inschrijving toegestuurd.
 • Toevoegen van deelnemers na 1e inschrijving: Bij inschrijven vóór 2 juni bedraagt het inschrijfgeld € 5,50. Vanaf 2 juni 2022 te 00:00 uur geldt het bedrag voor de na-inschrijving van € 7,50.
 • De inschrijfgelden dienen direct na het insturen van het betreffende inschrijfformulier te worden overgemaakt naar de op de inschrijfformulieren vermelde bankrekening.

Door op hier te klikken kunt u de aanvraag invullen.