Informatie / Inschrijving

2024:  De data van de de Avondvierdaagse van 2024 bekend. Van maandag 3 juni 2024 tot en met donderdag 6 juni 2024.

2025: De Avondvierdaagse van 2025 vindt plaats van maandag 2 juni 2025 t/m donderdag 5 juni 2025.

Deelname:
Bij de organisatie van 4 x 5 km is de minimumleeftijd van deelname: *Deelnemer(ster) wordt of is geworden 6 jaar in het organisatiejaar.
Bij de organisatie van 4 x 10 km is de minimumleeftijd van deelname: * Deelnemer(ster) wordt of is geworden 8 jaar in het organisatie jaar.
Voor deelnemers die in het organisatiejaar 6 of 7 jaar (vergelijkbaar groep 3 en 4) zijn of worden geldt dat slechts deelgenomen kan worden:
* onder toezicht van ouder(s)/verzorger(s)
* deelname in groepsverband onder leiding van een leid(st)er, die tenminste 18 jaar of ouder is.

De groep bestaat uit minstens 6 personen, met inbegrip van de leid(st)er. De leid(st)er is 18 jaar of ouder.

Verplicht is:
* Het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van PRC, controleurs, verkeersregelaars en politie.
* Deelnemers van de Avondvierdaagse lopen aan de uiterste rechterzijde van de (rij)weg. Daar waar mogelijk op het voetpad.

Wettelijke aansprakelijkheid:
Iedere deelnemer(ster) aan de Avondvierdaagse is, mits voldaan aan de eisen van inschrijving en betaling en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, door middel van een collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden.