Uitleg routeplanning

Op deze pagina wil ik uitleggen hoe wij ieder jaar weer komen tot een planning van alle routes. De ligging van Culemborg, alsmede de ontwikkeling van onze stad is in grote lijnen bepalend voor het vaststellen van de routes. Eén van belangrijkste uitgangspunten is de ligging van Culemborg. Allereerst is het wandelen in noordelijke richting niet mogelijk omdat de rivier de Lek een belangrijke barrière is. Ook aan de zuidkant van Culemborg is wandelen niet eenvoudig. Door de provinciale wegen de N320 en de N833 (Rijksstraatweg) zijn de mogelijkheden daar gewoon beperkt. Qua veiligheid voor deelnemers en het overige verkeer is het voor ons niet denkbaar dat wij deze wegen zullen kunnen benutten om over te steken. Wij kunnen dus aan de zuidkant van Culemborg alleen de Parallelweg Oost en West benutten. Als 3e obstakel kan het spoor genoemd worden. In het verleden lag de spoorlijn aan de westzijde van Culemborg. Met de aanleg van de woonwijken in Culemborg-West kunnen we haast stellen van de spoorweg dwars door Culemborg loopt. En waar de tunnels bij de Viaansepoort en de Kleine Buitenom in het verleden slechts verbindingen waren voor een kleine woonwijk, Achter de Poort, Gelddijk en omgeving is de verkeersintensiteit bij deze tunnels in de huidige tijd behoorlijk toegenomen. Het zijn belangrijke schakels geworden tussen Culemborg en Culemborg-West.

We hebben de afgelopen jaren bijna 3000 wandelaars per jaar. Wij zijn in 15 jaar grofweg verdubbeld. Culemborg is daarmee één van de grootste in de Regio. Culemborg kan zich meten met plaatsen als Hilversum, Amersfoort, Leusden. Alleen plaatsen als Utrecht, Veenendaal, Hoogland en Zeist hebben meer deelnemers. Een geweldig resultaat.

Ook de volgorde van “te nemen obstakels” op de route is belangrijk. Ik ben bijvoorbeeld zelf een groot voorstander van het “Melkbruggetje”. Die maakt al zo vreselijk lang deel uit van de Avondvierdaagse. Als klein jongetje liep ik daar ook onder het spoor door. Op de “heenweg” is deze hindernis niet in te plannen. Hij zit dan kort na de start in de route. Alle groepen lopen dan als één lang gerekt lint. Het “Melkbruggetje” is smal en enige doorstroming zal er dan zeker niet zijn. Er zal een forse vertraging en dus ook ergernis ontstaan. Op de “terugweg” lopen groepen meer uiteen. Er zit iets meer ruimte tussen. Nu is het ook een obstakel, maar veel minder en gaat oponthoud zeker niet over in ergernis. In 2016 is het “Melkbruggetje” niet opgenomen in de route van de 5 km. De reden is het slechte wegdek. Het wegdek aan weerszijden van het “Melkbruggetje” is gevaarlijk voor rolstoelen. Dat is de afgelopen 2 jaar gebleken.

Culemborg in in de loop der jaren veranderd. Culemborg is ten eerste groter geworden. Met name aan de westzijde van de stad zijn er behoorlijk wat woningen bijgekomen. Culemborg-West is met de woonwijken Landzicht, Molenzicht, Hoge Prijs en Parijsch ook een behoorlijk deel van onze stad geworden.

Vervolgens moeten we ons altijd vroegtijdig proberen te verdiepen in wegwerkzaamheden. Hierdoor kunnen straten afgesloten zijn. Daarnaast zullen afgesloten straten ook leiden tot een veranderend verkeersbeeld, zodat ook omliggende straten en wegen door ons gemeden moeten worden. Veiligheid, doorstroming en het zoveel mogelijk voorkomen van hinder voor anderen proberen we ten alle tijde de boventoon te laten voeren.

Met deze punten in ons achterhoofd gaan onze buitenmedewerkers in de wintermaanden op pad om de routes de maken. Deze routes moeten in maart al bekend zijn bij gemeente (vergunningaanvraag) en bij de SGWB. De keuze voor de dag van de intocht staat vast. Enkele jaren geleden hebben wij besloten dat het ene jaar de route zal gaan in het gebied ten oosten van de spoorlijn en het volgende jaar ten westen van de spoorlijn. Ook de Intocht zelf staat eigenlijk al bij voorbaad vast. Vanuit de Avondvierdaagse is er geen enkele aanleiding om die te verplaatsen.

Dan blijven er 3 dagen over. Grof gezegd wordt dat dan 1x in oostelijke richting, 1x westelijke richting en 1x in zuidelijke richting. Eigenlijk willen we ook het buitengebied meenemen in de routes. Vanwege de afstand geldt dit voor het grootste deel natuurlijk wel voor de 10 kilometer. Met de 5 kilometer zijn daar minder mogelijkheden voor. Culemborg heeft veel meer straten en wegen gekregen terwijl onze afstanden van 5 en 10 kilometer natuurlijk gelijk zijn gebleven. Onze routes zijn geen kopieën van het jaar daarvoor. Onze buitenmedewerkers doen hun best om iedere keer weer een andere straat te bewandelen. Routes kunnen voor een belangrijk deel wel overeenkomen, maar toch zullen we proberen om op zijn minst kleine veranderingen in een route op te nemen.

En als laatste puntje wil ik aangeven dat bestuur en vrijwilligers van de avondvierdaagse op geen enkele manier aan politiek doen. Wij willen ons hier ook nooit door laten beïnvloeden. Wij voelen ons nooit meer of minder welkom in een woonwijk. Wij organiseren de Avondvierdaagse ook niet voor een wijk of een deel van Culemborg. Wij organiseren de Avondvierdaagse voor alle kinderen van alle scholen, groepen en verenigingen. En natuurlijk is een ieder die geen kind meer is ook van harte welkom. Want juist de kinderen vormen een heel groot deel van al onze wandelaars (80%). En wij hopen dat alle wandelaars na afloop kunnen zeggen zij leuke en plezierige Avondvierdaagse hebben gehad.

Namens de organisatie van de Avondvierdaagse, Richard van Manen.