Afspraken en voorwaarden.

Hieronder staan de afspraken en voorwaarden voor deelname in groepsverband beschreven. Hier en daar is ook uitgelegd waarom wij hiervoor hebben gekozen.

Voorwaarden vóór de Avondvierdaagse:

 • Iedere groepsleider die gebruik maakt van de digitale inschrijving is akkoord met de afspraken en voorwaarden zoals zij op deze pagina zijn omschreven.
 • Het invullen van de gegevens van de groep is voor ons zeer belangrijk. Ook het gevraagde calamiteitennummer. Wij willen snel contact kunnen krijgen met een groepsleider wanneer daar aanleiding voor is. Het opgegeven calamiteitennummer is daarom voor en tijdens de Avondvierdaagse voor ons bereikbaar.
 • Inschrijflijsten:
  • Het inschrijfformulier A t/m J  bestaat uit 10 Excel-werkbladen. Voor iedere klas / groep op die afstand kan dus een afzonderlijk tabblad worden ingevuld. Op deze manier worden ook de medailles per klas / groep ingepakt en aangeleverd. De inleverdatum voor dit inschrijfformulier sluit op 22 mei 2024 te 24:00 uur. Na deze datum kan nog  gebruik gemaakt worden van het inschrijfformulier T.  Voor inschrijfformulier A t/m J geldt het inschrijfbedrag van de voor-inschrijving.
  •  Het inschrijfformulier T bestaat uit 1 Excel-werkblad. Dit inschrijfformulier is bedoeld om extra personen in te schrijven aan de reeds gedane groepsinschrijving A t/m J. De inleverdatum voor dit inschrijfformulier sluit op 22 mei 2024 te 24:00 uur. Na deze datum kan nog  gebruik gemaakt worden van het inschrijfformulier X. Voor inschrijfformulier T geldt het inschrijfbedrag van de voor-inschrijving.
  • Het inschrijfformulier X bestaat uit 1 Excel-werkblad. Dit inschrijfformulier is bedoeld om extra personen in te schrijven  ná 22 mei 2024 op de reeds gedane groepsinschrijving(en). De inleverdatum voor dit inschrijfformulier sluit op 1 juni 2024 te 24:00 uur. Voor inschrijfformulier X geldt  het inschrijfbedrag van de na-inschrijving.
 • Eenmaal ingestuurde inschrijfformulieren worden niet meer gewijzigd. Ook geen wijzigingen meer met betrekking tot medailles als deze foutief zijn opgegeven.
  • Na het inzenden van de inschrijfformulieren worden de medailles direct gesorteerd en klaargemaakt. Dit verkleint de kans op fouten.
  • Ruilen kan natuurlijk wel, maar alleen op de ruilavond.
 • Onjuist ingevulde inschrijfformulieren worden door ons retour gezonden en niet verder verwerkt.
 • Het Bewijs van Inschrijving en de bijbehorende beschreiden worden afgeleverd op het adres genoemd in onderstaande aanvraag.

Afspraken tijdens de Avondvierdaagse:

 • De groepsleiders dienen zich iedere dag, voor aanvang van de wandeling, te melden op het Startbureau voor het in ontvangst nemen van de Startkaart voor de betreffende dag.
 • Startkaarten worden niet eerder verstrekt dan afgesproken tijden.
 • De groepsleiders dienen zich iedere dag, na afloop van de wandeling, te melden op het Startbureau voor het weer in ontvangst nemen van het Bewijs van Inschrijving.
 • De groepsleiders zien er zelf op toe dat er op donderdag géén fietsen van deelnemers op de Markt geparkeerd worden.
 • De groepsleider zorgt ervoor dat zijn/haar groep voor aanvang van het defilé om 19:50 uur op de aangewezen plaats klaar staat.
 • Het opgegeven calamiteitennummer is bereikbaar voor de organisatie.

 

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  De groepsnaam (verplicht)

  Het calamiteitennummer (verplicht)

  Het adres van de groep (verplicht)

  akkoord met bovenstaande afspraken en voorwaarden

  Typ onderstaande code over (verplicht)

  captcha